Generalforsamling

 

Genrealforsamlingen 2019 bliver afholdt den 02. april klokken 19.00, i Gårslev Sognegård.


Dagsorden: 


1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab forelæggestil godkendelse

4. Budget fremlægges

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

6. Behandling af indkomne forslag - 

        a. bestyrelsen forslag til generalforsamlingen om en godkendelse til at 

            fortsætte samarbejdet  omkring BBGM

        b. bestyrelsen forslag til ændring af § 15 i vores vedtægter.

7. Eventuelt

 2018  Referat   Klik her

 2017  Referat   Klik her
 2016  Referat   Klik her

2015   Referat   Klik her

2014   Referat   Klik her

2013   Referat   Klik her 

2012   Referat - Klik her

2011   Referat - Klik her

2011   Vedr. punk 3 i referatet - se svaret - Klik her  

 

 

 

BILD2568.JPG