Generalforsamling


05.08.2020Generalforsamling Gårslev Vandværk

Generalforsamling onsdag d.26. august 2020 kl. 19.00

Sted: Gårslev sognegård Skolegade 22

Gårslev 7080 Børkop

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget fremlægges

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

6. Behandling af indkomne forslag

          Bestyrelsens indstilling til godkendelse af sammenlægning/fusion mellem

          Brejning, Mørkholt og Gårslev Vandværker i det fortsættende

          vandværk BGM, med virkning fra 1. januar 2021.

7. Eventuelt

Bestyrelsen

Gårslev Vandværk


______________________________________________________________________________


03-08-2020


VI BEKLAGER DEN SENE GENRALFORSAMLING

 MEN FORVENTER DEN NU GENNEMFØRT 

DEN 26. AUGUST.


______________________________________________


 31/03/2020

VI MÅ DESVÆRRE UDSÆTTE VORES 

GENERALFORSAMLING MED HENVISNING TIL DE 

EKSTRAORDINÆRE OMSTÆNDIGHEDER I TIDEN 

MED CORONA

Bestyrelsen vender tilbage med en ny dato så snart det er muligt !Med forbehold for Corona, ser vi om det er muligt at gennemføre vores Genrealforsamlingen 2020 den 14. april klokken 19.00, i Gårslev Sognegård.


Dagsorden: 


1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab forelæggestil godkendelse

4. Budget fremlægges

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

6. Behandling af indkomne forslag - 

 7. Eventuelt

 2018  Referat   Klik her

 2017  Referat   Klik her
 2016  Referat   Klik her

2015   Referat   Klik her

2014   Referat   Klik her

2013   Referat   Klik her 

2012   Referat - Klik her

2011   Referat - Klik her

2011   Vedr. punk 3 i referatet - se svaret - Klik her  

 

 

 

BILD2568.JPG